Parind voor ouders

Voor ouders, grootouders en opvoeders biedt Parind de lezingen Het kind als spiegel en De interactie tussen ouders en hun (ongeboren) kind. In de agenda zie je de data dat deze worden gehouden.
Voor wie meer dieper  op deze manier van kijken wil ingaan en deze visie thuis wil inpassen, biedt Parind de workshop Parind voor ouders  zie voor meer informatie het uitvouwmenu onder ouders.