Inhuren voor lezingen en presentaties

Vanuit haar jarenlange ervaring in het werken met kinderen en hun ouders, geeft Charlotte Langen lezingen op scholen, kinderdagverblijven en naschoolse opvang over hoe kinderen in hun gedrag, maar ook in lichamelijke klachten, spiegelen wat in ouders leeft.

Vanuit haar jarenlange ervaring in het werken met kinderen en hun ouders, geeft Charlotte lezingen over hoe kinderen in hun gedrag, maar ook in lichamelijke klachten, spiegelen wat in ouders leeft.

Soms laat het kind een gedrag zien, waar je als ouder niets van begrijpt. Denk hierbij aan niet luisteren, driftbuien, moeite met afscheid nemen, angstig zijn, niet willen slapen, verlegen en teruggetrokken zijn, concentratieproblemen, druk gedrag buikpijn of hoofdpijn zonder medische verklaring, problemen op school etc. Je bent een liefdevolle ouder, probeert alles en toch verandert er niets, wat dan?

Kinderen voelen, zonder dat hierover gesproken wordt, precies wat in hun ouders omgaat. Ze geven dit weer in hun gedrag of in lichamelijke klachten. We leggen in onze lezing uit hoe dit mechanisme werkt, waarom het zo werkt en hoe je hier als ouder, opvoeder, leerkracht en hulpverlener mee kunt omgaan. Op deze avond laat  Charlotte je kennis maken met een andere manier van kijken en luisteren naar je kind. Je krijgt praktische tips en handvatten, die je kunnen helpen om je kind beter te begrijpen en te begeleiden.

Het is een interactieve lezing, waarin er ruimte is voor vragen en waarbij ze jullie laat zien en voelen via spiertesten, wat energie geeft en wat energie kost voor jezelf en je kind. Charlotte heeft ervaren, dat ze zeer verrassende resultaten bereikt met deze benadering. Die kennis kan ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners enorm helpen om het kind beter te begrijpen. Hierdoor voelt het kind zich prettiger en kan het zich evenwichtiger ontwikkelen.

De lezing wordt gegeven door:
Charlotte Langen: heeft 40 jaar een praktijk voor Parind kindertherapie, toegepaste kinesiologie en logopedie.

Wanneer u interesse heeft in een lezing van Charlotte op uw school, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, kunt u contact met Parind opnemen via de button hieronder, info@parind.nl of 046-4520510

Hieronder een ervaring van het Team van Stumass, wonen en studeren met ASS waar Charlotte een interactieve studiemiddag voor heeft verzorgd:
“De presentatie van Parind hebben we als heel interessant ervaren. Het was fijn opgebouwd: eerst een algemeen verhaal en vervolgens interactief. De presentatie was goed op de doelgroep aangepast en er werden ook veel praktijkervaringen gedeeld. Zo word je op een open, vriendelijke, en ook actieve manier meegenomen in de visie van Parind. Het was bijzonder. De presentatie is een prettige manier om meer inzicht te krijgen in jezelf (en jezelf als hulpverlener). Charlotte heeft overduidelijk passie voor hetgeen zij uitdraagt.”