Visie

Parind is het zichtbaar maken, herstellen en versterken van de band tussen ouder en kind

Werken met kinderen, is voor een belangrijk deel werken met ouders. Het kind is met zijn gevoel aangesloten op het kind (gevoel) in de ouder. Het kind laat zien, wat er in het innerlijk van de ouder leeft. Het spiegelt de ouder als het ware door gedrag, lichamelijke klachten of leerproblemen.
Daarnaast kan het kind in de zwangerschap, geboorte of in de buitenwereld dingen ervaren hebben die zijn energie blokkeren. Deze kunnen ook tot uitdrukking komen in gedrag, lichamelijke klachten of leerproblemen.
In onderstaand filmpje wordt dit principe uitgelegd door Anna Verwaal (verpleegkundige en geboorte-consultant)

De volgende zienswijzen zijn voor ons leidraad in ons werk:

  • Om een probleem op te lossen moet je naar de oorsprong ervan: de ervaringen van het verleden bepalen wie je nu bent.
  • Je draagt de verantwoording voor de mens die je bent en de keuzes die je in je leven maakt.
  • Je bent het kind van je ouders en als zodanig draag je hun eigenschappen in je mee.
  • Je bent in dit leven om tot liefde, vrede en geluk in jezelf te komen.
  • Om tot liefde, vrede en geluk in jezelf te komen moet je jouw plaats innemen en zijn zoals je werkelijk bent.
  • In de ander zie je altijd stukjes van jezelf terug.
  • Het leven is een continue en voortdurende leerschool waarin je mag vallen en opstaan.

Als Parind kinder-therapeut begeleid je, in samenspraak met hun ouders, kinderen om zowel geestelijk als lichamelijk weer in balans te komen. Om zo in liefde, kracht en zelfbewustzijn dichter bij zichzelf en elkaar te komen.